همکاری شرکت سپنتا با کارخانه تولید اسناد بهادار- تکاب (بانک مرکزی جمهوری اسلامی)

 به واسطه راه اندازی سامانه پیامک پیشرفته سپنتا در کارخانه تولید اسناد بهادار تکاب ، از زیر مجموعه های مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اکنون سرویس ها و خدمات پیامکی به صورت گسترده در این شرکت به واسط این نرم افزار انجام خواهد شد.

خدمات اشاره شده در زیر از جمله امکانات نرم افزار ای است که در این شرکت به صورت عملیاتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

  • اطلاع رسانی های سازمانی با توجه به نیاز واحد های مختلف (روابط عمومی ، حراست ، مدیریت ، اداری و ...)
  • ارسال و دریافت انبوه پیامک
  • دریافت فیش حقوقی از طریق پیامک و حذف کاغذ
  • پیگیری مکاتبات دبیرخانه از طریق پیامک
  • اطلاع از وضعیت کارتابل اتوماسیون توسط پیامک
  • ارسال زمانبندی شده و خودکار پیامک
  • پاسخ گوی هوشمند پیامکی
  • سیستم آلارم دهنده مکاتبات توسط پیامک

 

شایان ذکر است در فاز بعدی پروژه مقرر شده این امکان و دیگر نرم افزارهای شرکت سپنتا از جمله نرم افزار فکس پیشرفته ، و تلفن گویای پیشرفته سپنتا نیز در این شرکت و دیگر شرکت های زیر مجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نصب و راه اندازی شود.