قابلیت ارسال و دریافت فکس از طریق موبایل و تبلت ، با وب اپلیکیشن فکس سپنتا

از این پس امکان دسترسی به خطوط فکس ، ارسال و دریافت ، مدیریت خطوط توسط تیم راهبری و امکان استفاده از فکس اینترنتی از طریق موبایل و تبلت در سامانه و وب اپلیکیشن فکس پیشرفته سپنتا فراهم شد.

سازمان هایی که از وب اپلیکیشن سپنتا استفاده می نمایند می توانند با حفظ امنیت و حدود دسترسی این امکان را برای مدیران فناوری ، کارشناسان و واحد های دبیرخانه و مدیریت فعال نمایند. به این ترتیب افراد و سازمان ها بدون محدودیت مکانی و زمانی می توانند به خطوط فکس خود دسترسی داشته ، فکس های دریافتی را مشاهده و به اشتراک بگذارند و مستندات ، تصاویر و فایل های موجود بر روی گوشی موبایل و تبلت خود را از طریق موبایل فکس نمایند.

با وجود این امکان ،شرکت ها می تواند سامانه فکس سپنتا را به عنوان یک سرویس ابری راه اندازی کرده و دسترسی خطوط فکس خود را بدون محدودیت جغرافیای در اختیار کارشناسان و واحد های مختلف در سرار کشور قرار دهند.

این سرویس برای شرکت های بیمه ، بانک ها ، شرکت های پخش دارویی و غذایی و دیگر شرکت هایی که از پراکندگی جغرافیایی و تعدد دفاتر برخوردارند بسیار پر کاربرد خواهد بود و در کوتاه مدت بازگشت سرمایه ی قابل ملاحظه را در بر خواهد داشت.