چرا خرید دستگاهها و سیستم های سنتی فکس دیگر به صرفه نیست ؟

دستگاه‌های فکس علاوه بر قیمت بالا و نیازمندی به نگهداری و پشتیبانی، هزینه های جانبی دیگری نیز خواهند داشت. هزینه‌های همچون تهیه کاغذ، پودر یا ریبون چاپ برای دستگاه‌ها، هزینه کاغذ مصرفی برای فکس های ارسالی (بدلیل اینکه فکس ارسالی قبل از ارسال باید چاپ شود) ... جز این هزینه‌ها بشمار می آیند. 

  • یک مثال ساده : ( تمام هزینه ها طبق استاندارد های کشور و البته به صورت خوشبینانه دیده شده است )

اگر در یک سازمان کوچک یا متوسط 10 واحد و در هر واحد یک دستگاه فکس داشته باشیم و میانگین خرید هر دستگاه فاکس را هم فقط 4.500.000 ریال در نظر بگیریم : هزینه اولیه خرید دستگا‌ه‌های فاکس در یک مجموعه برابر است با  :

 45.000.000=4.500.000*10

توجه : قیمت هر دستگاه در بازار از 2.500.000 ریال الی 12.000.000 ریال است

  • هزینه مصرف کاغذ :

اگر در سازمانی روزانه هر واحد 25 برگ کاغذ ارسال و دریافت فکس داشته باشد مصرف کاغذ روزانه ی کل واحدهای یک سازمان بدین شرح خواهد بود : 

10*25 = 250 برگ

اگر هر بسته کاغذ مرغوب را 150.000 ریال در نظر بگیریم و اینکه هر بسته 500 برگ کاغذ دارد هزینه مصرف کاغذ در یکروز و در یکماه برابر با :

25 روز *  0.5 * 150000 قیمت هر بسته به ریال  = 1.875.000 ریال/ماه

 

  • هزینه نیروی انسانی :

اگر جهت ارسال هر برگ فکس 2 دقیقه در نظر گرفته شود ، 500 دقیقه وقت جهت ارسال این حجم از برگه یعنی 250 برگ برای 10واحد صرف می گردد :

10 * 250 * 2 = 500 (دقیه در روز)

اگر 2350 ریال هزینه ی یک دقیقه کاری میانگین حقوق و مزایای یک کارمند در نظر بگیریم (هزینه عملیاتی قطعا بیشتر از عدد ذکر شده است )

بنابراین هزینه نیروی انسانی درماه  به شرح زیر می باشد :

500 دقیقه *2350 ریال * 25 روز = 29.375.000 (ریال در ماه)

  • هزینه تعمیر و نگهداری :

اگر هزینه تعمیر و نگهداری یک دستگاه فکس را فقط 200.000 ریال در ماه در نظر بگیریم هزینه کل تعمیر و نگهداری همه دستگاه‌ های سازمان در یک ماه برابر با : 2.000.000=200.000*10

  • نتیجه :

جدا از هزینه اولیه و خرید دستگاه های فکس ، هزینه های تکرار شوند در هر ماه به شرح جدول زیر میباشد

ردیف

موضوع

مبلغ

1

مصرف کاغذ در یک ماه

1.875.000 ریال

2

هزینه نیروی انسانی

29.375.000 ریال

3

هزینه تعمیر و نگهداری

2.000.000 ریال

جمع کل

33،250،000 ریال

 

با توجه به جدول بالا هزینه یک ماه دستگاه‌ های فکس در سازمان برابر با 33،250،000 ریال است که این هزینه برای یکسال برابر با 399.000.000 ریال خواهد بود. قابل توجه است  هزینه خرید یک فکس تحت وب و پیشرفته سپنتا با قابلیت 8 خط همزمان ارسال و دریافت بهمراه سخت افزار تحت شبکه و نصب و راه اندازی و گارانتی بسیار کمتر و ناچیز در مقابل هزینه های تکرار پذیر و سالانه سیستم فکس های سنتی یک شرکت می باشد.