سامانه فکس سپنتا در شرکت ماشین سازی اراک

به همت کارشناسان مجرب شرکت مهندسی سپنتا و ماشین سازی اراک فکس متمرکز و پیشرفته سپنتا در محل کارخانه   شرکت ماشین سازی اراک  نصب و راه اندازی شد. ارتباط ویژه فکس سپنتا با دبیرخانه سازمانی از برتری های منحصر به فرد این پروژه بوده است ، به شکلی که کاربران و دبیرخانه سازمان بدون نیاز به انجام هیچ مرحله کاغذی و زمان بر نامه های سازمانی را فکس و همچنین فکس های دریافتی را با واسطه سامانه مدیریت ارسال و دریافت فکس سپنتا در دبیرخانه و اتوماسیون اداری فرزین آی کن دریافت خواهد کرد.

شایان ذکر است همکاری با شرکت ماشین سازی اراک  به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین صنایع کشور برگی از افتخارات شرکت مهندسی سپنتا می باشد و بدین وسیله ضمن آرزوی موفقیت روز افزون، سپاس خود را از پرسنل محترم شرکت ، به خصوص جناب آقای مهندس سعید پور و  سرکار خانم مهندس فهیمی اعلام می داریم.