سامانه فکس پیشرفته سپنتا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری

با توجه به ارتباط یکپارچه سپنتا با اتوماسیون اداری آی کن و همچنین نیازسازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری سامانه فکس سپنتا در محل کارفرما نصب و راه اندازی شد .

پیرو ارتباطات دستگاه دولتی و نیمه دولتی از طریق فکس و همچنین رویکرد حذف کاغذ در مکاتبات اداری ، این سیستم راه اندازی شده و از برتری های به وجود آمده می توان به عدم نیاز به فکس های سنتی و در نتیجه دریافت و ارسال مستقیم فکس از طریق اتوماسیون اشاره کرد . حذف کامل کاغذ ، قابلیت توسعه خطوط فکس ، تحت وب بودن فکس ، امکان افزون پنل تحت ، مدیریت هوشمند خطوط اشغال فکس و حفظ حدود دسترسی از دیگر امکانات راه اندازی شده است .