همکاری شرکت سپنتا با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) ، شرکتی است دولتی تابع وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران و دارای شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) نیز می‌باشد که در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی ، با هدف ایجاد شهرهای جدید در کشور وفق مقررات مربوط ، شرکت یا شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه )پس از طی مراحل قانونی تأسیس یا از طریق ایجاد شعب یا نمایندگی اقدام می‌نمایند .

این شرکت گسترده با همکاری شرکت سپنتا و ایجاد میز خدمت ، تکریم ارباب‌رجوع که یک مرکز ارتباطی است که در آن مشتریان (که می‌تواند کارمندان یا ارباب‌رجوع باشند ) از ارائه‌دهندگان خدمات IT کمک می‌گیرند .

از هدف‌های تحول اداری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری می‌باشد ، ساز و کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب و مناسب و مؤثر به مردم تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام اداری ، دارای اهمیت ویژه‌ای است ، زیرا علت وجودی هر سازمان و دستگاه‌ها ، خدماتی است که به افراد مختلف ارائه می‌دهند ، ما از این افراد در سازمان به عنوان ارباب‌رجوع یاد می‌کنیم . اهمیت یک سازمان امروز به میزان اعتمادی است که مردم به آن دارند .

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از خدمات میز خدمت ،تکریم ارباب‌رجوع ، تلفن گویا و پیامک پیشرفته سپنتا استفاده نموده است و میز خدمتی با ارائه حل مسئله به مشتریان یا مدیریت درخواست سرویس ،دانش دپارتمانی ایجاد و مدیریت می‌کند و با روشی مشتری محور، سرویس محور و بسیار قوی از ارائه کمک از سوی IT به مشتریان است .

از مزایای میز خدمت سپنتا نیز می‌توان موارد زیر برشمرد ؛

  • ارتباطات مؤثر و دوسویه با ارباب‌رجوع
  • وجود درگاه‌های ارتباطی مختلف
  • جریان کاری کارآمد و پیاده‌سازی فرآیندهای الکترونیک
  • داشبورد مدیریتی جهت مشاهده و کنترل عملکرد سازمان
  • سهولت در استفاده کاربران درون سازمان
  • یکپارچه‌سازی سیستم پاسخگویی به ارباب‌رجوع و اتوماسیون اداری فرزین – آی کن
  • امکان توسعه این بخش با پیاده‌سازی کارآمد دیگر محصولات نرم‌افزاری مانند سامانه فکس پیشرفته و تحت وب سپنتا
  • امکان ارتباط یکپارچه نرم‌افزاری با 19 شهر جدید در کشور

امیدواریم با پیشرفت دنیای الکترونیک سهولت و رسیدگی به درخواست‌های ارباب‌رجوع بیشتر و بیشتر شده و همکاری این شرکت با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مستدام و رو به توسعه باشد.