سامانه فکس سپنتا در سازمان بنادر و دریانوردی کشور

با توجه به استفاده گسترده سازمان الکترونیک فرزین آی کن و همچنین ترافیک بالای ارسال و دریافت فکس در سازمان بنادر و دریانوردی کشور و در راستای بهبود وضیعت فکس های سازمانی نزدیک به یک سال است سامانه فکس سپنتا در این مجموعه نصب و راه اندازی شده است.

از خصوصیات برتر و ویژه این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• ارتباط یکپارچه و پر کیفیت با اتوماسیون اداری فرزین

• پشتیبانی از چندین خط فکس به صورت همزمان

• تفکیک سازی خطوط برای ارسال و دریافت

• وجود آمار و عملرد هر خط فکس به صورت تفکیک شده

• قابلیت توسعه خطوط فکس در کلیه دفاتر

• وجود دسترسی دبیرخانه و دیگر واحد های سازمانی

• و ده ها قابلیت دیگر

شایان ذکر است اخیرا با توجه به مذاکرات صورت گرفته و وجود قابلیت های اشاره شده توسعه خطوط و همچنین راه اندازی پنل تحت وب فکس سپنتا در دست اقدام قرار گرفته است و فاز دوم تفاهم فی ما بین عملیاتی خواهد شد.