داستان موفقیت پروژه نرم افزار فکس سپنتا سیستم در شرکت لوله سازی اهواز

در سال 1401 ، شرکت لوله سازی اهواز پروژه فکس سپنتا سیستم را آغاز کرد. با تلاش وهمت تیم متخصص این شرکت، پروژه به موفقیت رسید.

اعلام رضایت این سازمان از مزایای استفاده از نرم افزار فکس پیشرفته از جمله کاهش هزینه ها ، صرفه جویی در مصرف کاغذ ، کنترل بهتر بر سیستم دبیرخانه و کاهش وقت عملیاتی نیروی انسانی نشانگر اهمیت و تاثیرگذاری این فناوری در بهبود عملکرد و بهره وری می باشد.همچنین یکپارچگی اتصال فکس الکترونیک با اتوماسیون فرزین به کاربران دسترسی اسان تر و سریع تری را می دهد.شایان ذکر است بیش از ده خط فکس سازمانی به صورت الکترونیک در شرکت لوله سازی اهواز نصب و راه اندازی شد.

داستان موفقیت این پروژه نشان دهنده توانایی و تعهد شرکت لوله سازی اهواز در دستیابی به اهداف بلند مدت این شرکت است که در این راستا بسیار مفتخریم با همراهی و بهبود سیستم نرم افزاری پیشرفته به مدیران پر تلاش و کارآمد کمک میکنیم.