راه اندازی سامانه فکس پیشرفته و تحت وب سپنتا در شرکت برق منطقه ای فارس

شرکت برق منطقه ای فارس با در دست داشتن حدود 13 درصد از شبکه برق رسانی کشور دارای مقام اول در بین برق منطقه ای های سراسر کشور می باشد.این شرکت همواره در راستای اهداف از پیش تعیین شده، تمام توان خودرا در جهت بالا بردن سطح کیفی و دانش متخصصین خود در واحدهای مختلف سازمان از جمله واحد فناوری اطلاعات بکار گرفته است. راه اندازی سامانه فکس پیشرفته سپنتا و الکترونیک کردن کلیه خطوط فکس سازمان ازاهداف مهم شرکت برق منطقه ای فارس بود که با تکیه بر دانش کارشناسان شرکت سپنتا سیستم این پروژه با موفقیت اجرا و در حال بهره برداری میباشد.

ارزش افزوده حاصل از این پروژه برای سازمان در موارد بسیاری قابل ملاحظه است از جمله:

  • با راه اندازی بیش از 20 خط همزمان فکس
  • ارتباط فکس با اتوماسیون اداری فرزین
  • جمع آوری فکس های کاغذی و حذف دستگاه های قدیمی و سنتی در کلیه واحدهای سازمان
  • کاهش چشمگیر مصرف کاغذ و کمک به حفظ محیط زیست
  • برقراری امنیت بالا در ارسال و دریافت اسناد سازمانی
  • قابلیت فکس آنلاین و اینترنتی
  • و...

 

شایان ذکر است با تو جه به هماهنگی های صورت گرفته ، فاز دوم  پروژه در ما ه های آینده و با توسعه خطوط در کل استان از سر گرفته خواهد شد