راه اندازی سامانه فکس پیشرفته سپنتا در سازمان حفاظت محیط زیست کل کشور

در کنار رسالت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست که مواجه و کنترل نگرانی های زیست محیطی چون اسراف در استفاده از منابع ، نابودی زیست گاه های حیات وحش ، انقراض گونه های گیاهی و جانوری ، تخریب لایه ازن ، گرم شدن زمین ، افزایش گازهای گلخانه ای ،تغییر اقلیم ، تشدید تعداد دفعات وقوع و شدت مخاطرات طبیعی ، باران های اسیدی و بیابان زدایی و غیره می باشد ، این سازمان به عنوان متولی اصلی حفاظت محیط زیست بر آن شده است که با نوین سازی و تحول در فرآیند های سازمانی خود علاوه بر تامین نیازهای جدید کاربران در سطوح تخصصی و عامه به رشد سیستم های الکترونیک کمک کرده و به عنوان سازمان مرجع خود الگویی برای دیگر سازمان ها شود.

از این رو طی جلسات مشترک بین متولیان محترم این امر در سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مدیران شرکت سپنتا سیستم و در راستانی مدرن سازی فرآیند های سازمانی، راه اندازی فکس های پیشرفته الکترونیکی ، حذف کاغذ ، ارتباط فکس های سازمانی با اتوماسیون اداری آی کن ، مترکز سازی فکس های پراکنده و جمع آوری دستگاه های قدیمی فکس در دستور کار قرار گرفت و طی قراردادی همکاری بین دو مجموعه آغاز گردید.

مطابق با نیاز سازمان و در فاز اول سامانه فکس پیشرفته سپنتا با قابلیت پوشش 40 خط فکس سازمانی در حال راه اندازی و بهره برداری می باشد . قابل توجه است که پس از پایان فاز اول قرارداد انتظار می رود که اهداف و دستاورد های زیر برای سازمان حاصل شود


ارتباط یکپارچه فکس های سازمانی با اتوماسیون اداری آی کن

حذف دستگاه های سنتی و قدیمی

کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری و شارژ دستگاه ها

متمرکز سازی خطوط در اتاق سرور

کاهش مصرف کاغد در دبیرخانه سازمان

جلوگیری از کاغذی شدن فرآیند دریافت و ارسال نامه ها و مدارک به بیرون از سازمان

ایجاد کارتابل واحد برای کاربران در هنگام کار با اتوماسیون اداری و فکس

و ده ها قابلیت دیگر