سامانه تکریم ارباب رجوع سپنتا در شهرداری کرج

با توجه به رویکرد سازمان ها به خصوص سازمان هایی که بیشترین ارتباط با ارباب رجوع را دارند ، وجود سامانه های کاربردی و آماری در خصوص تکریم ارباب رجوع بیش از پیش احساس می شود و مدیران سازمانی را بر آن داشته است که با راه اندازی سامانه های کابردی این ارتباط را به صورت الکترونیک و غیر حضوری درآورده و ضمن کسب رضایت ارباب رجوع ، بتوانند از آمار ها و گزارشات کاربردی در جهت بهبود فرآیند های داخلی بهره برند . 

از این رو شهرداری کرج به عنوان یکی از بروزترین و فعال ترین شهرداری کشور چندی پیش با انتخاب سامانه تکریم ارباب رجوع سپنتا و اجرای این طرح گام بزرگی را در جهت کرامت ارباب رجوع برداشته است .

سامانه ای متشکل از زیر سیستم های شکایت ، نظر سنجی ، گزارش مردمی ، ملاقات مردمی که از طرق و درگاه های مختلفی چون پیامک ، تلفن گویا و وب کیوسک در دسترش شهروندان عزیز شهر کرج می باشد .

امید است با پیشرفت و توسعه چنین سامانه هایی گام بزرگی در جهت حقوق اجتماعی و شهروندی مردم کشور عزیزمان بر داریم .